MILIEU, KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Structurele en duurzame ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat moeten ervoor zorgdragen dat ook onze kinderen en kleinkinderen in een schoon en veilig Nederland kunnen leven. Alle maatregelen moeten haalbaar én betaalbaar zijn.

 


 

GOUD zet in op structurele, duurzame ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat. Nieuw ontwikkelde, krachtige technologie moet ons klimaatbeleid vormgeven. De ontwikkelingen op dit vlak moeten haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Alleen dan kan iedereen er aan meedoen en bereiken we het brede draagvlak dat nodig is om de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Dat klimaat en milieu belangrijk thema’s zijn is logisch; we willen de volgende generaties niet opzadelen met oneerlijke klimaatlasten, landschapsvervuiling en verouderde technologie. Daarom moet het klimaatbeleid zorgvuldig en doordacht worden uitgevoerd. GOUD ziet daarbij een grote rol weggelegd voor Nederland, waar de kennis en kwaliteit aanwezig is om met baanbrekende nieuwe technologieën te komen. Door het inzetten van innovatieve technieken kan nog in deze eeuw overgeschakeld worden naar een volledig duurzame circulaire economie.

De komende decennia zullen we in de landbouw veel minder kunstmest en gif moeten gebruiken, en veel minder antibiotica in de veehouderij. Landbouw en veeteelt gebaseerd op kringloop en Paleo vormen de toekomst. Bij Paleo wordt uitgegaan van de manier waarop de oermens voor zijn eigen voedsel zorgde, vooral groenten, vlees, vis, eieren, fruit en noten. Alles onbewerkt en zonder kunstmatige toevoegingen. GOUD wil dat gezond leven bevorderd wordt, onder meer door goede voorlichting, ook op scholen. Want gezond voedsel is niet duur, maar de kennis over hoe het te bereiden is vaak niet meer aanwezig.

Om de leefbaarheid voor volgende generaties veilig te stellen moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Dat kan door in te zetten op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Kleinschalige kwaliteitsbedrijven moeten gestimuleerd worden boven grootschalige intensieve veehouderij. De Nederlandse visserij moet meer steun krijgen tegen onredelijke Europese maatregelen. Met een taakstelling voor zowel gezondere als milieuvriendelijke innovaties kan vergroening bij producenten worden afgedwongen.

De focus bij auto’s verschuift van bezit naar gebruik door rekeningrijden in te voeren. GOUD wil recyclen bevorderen, bijvoorbeeld door bedrijven in hun jaarrekening te laten opnemen hoeveel niet-gerecyclede grondstoffen zij hebben gebruikt. Er moeten laagdrempelige kenniscentra komen waar grootbedrijf maar zeker ook het MKB kennis kan nemen van best practices.

In de hele Europese Unie worden uniforme groene belastingen geheven, maar de opbrengsten vloeien naar de begrotingen van de lidstaten. Subsidies dienen in het kader van verduurzaming uitsluitend ter stimulering van innovatie en dekking van initiële kosten. De mogelijkheid voor veilige moderne kernenergie op basis van Thorium moet een optie zijn voor milieuvriendelijke energie.

De voordelen van het klimaatbeleid zijn voor de gevestigde bedrijven en huishoudens, en niet voor grote buitenlandse investeerders zoals datacentra of nieuwe bedrijven die amper bijdragen aan werkgelegenheid. De coördinatie voor alle milieu- en klimaatmaatregelen wordt verzorgd door het weer in te voeren Ministerie van VROM.

Standpunten

Het klimaatbeleid moet zorgvuldig en doordacht worden uitgevoerd.
Kleinschalige kwaliteitsbedrijven in de veehouderij moeten gestimuleerd worden.
Nederland kan een grote bijdrage leveren aan innovatieve, structurele en duurzame ontwikkelingen op het gebied van milieu en klimaat.
Ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, milieu en klimaat moeten haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!