ONDERWIJS & CULTUUR

‘Een leven lang leren’ is een speerpunt van GOUD: leren zonder maximale leeftijdsgrens en bekostigd uit een persoonlijke levensloopregeling. De basisbeurs moet terugkeren en het beroepsonderwijs moet de waardering krijgen die het verdient.

We kijken en luisteren graag naar de NPO en dat moet zo blijven. We pleiten voor meer programma’s overdag, ook in theaters en andere cultuurinstellingen.

 


 

ONDERWIJS

Het onderwijs moet meer aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. De samenwerking tussen beroepsonderwijs en het bedrijfsleven moet worden geïntensiveerd.

Beroepsonderwijs is net zo belangrijk als wetenschappelijk onderwijs, dat heeft de bouw en de zorg ons wel geleerd. Een focus op kenniseconomie alleen leidt tot maatschappelijke problemen. Het beroepsonderwijs moet echt meer gewaardeerd worden en zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen. GOUD zet in op een leven lang leren en ontwikkelen. Daarom moet de maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs worden losgelaten en moet voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn. Er moet bovendien een herintroductie komen van een levensloopregeling waaruit iedere volwassenen het leven lang leren kan financieren. Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is vavo direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.

GOUD wil de terugkeer van de basisbeurs. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven. De positie en de beloning van leerkrachten en docenten moeten worden versterkt en het aantal formatieplaatsen verhoogd.

Al wat typisch Nederlands is wordt in ons onderwijs aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden. De Nederlandse taal wordt o.a. via het onderwijs gestimuleerd voor alle Nederlanders en degenen die dat willen worden.

 

CULTUUR & (SOCIALE) MEDIA

De rol van de publieke omroep blijft belangrijk en moet versterkt worden, met name op het gebied van cultuur, sport en informatie. Alle overige programma’s zijn bij de commerciële omroep in goede handen. Het reclamebeleid van de publieke omroep (STER) moet zo worden aangepast dat deze initiatieven gefinancierd kunnen worden. Overdag moeten er, net zoals in het buitenland, meer nieuwsvoorzieningen komen, bijvoorbeeld met middagmagazines. Ook kunst- en cultuurinstellingen zouden meer voorstellingen overdag moeten programmeren; de overheid dient dat te stimuleren.

GOUD wil dat culturele innovatie wordt bevorderd. Met meer productieopdrachten van de publieke omroep kunnen kunst- en cultuurinstellingen en gezelschappen geholpen worden.

Overheden en bedrijven moeten oog blijven houden voor mensen die niet digivaardig zijn. Om mensen te beschermen tegen oprukkende fraude en oplichting via het internet moeten er meer geld en middelen voor internetpolitie beschikbaar komen. Internetmisdaden worden strenger bestraft.

Historische standbeelden dragen bij aan de bewustwording van onze geschiedenis, mits bij de beelden naast de heldendaden en overwinningen ook uitbuiting en slavernij worden vermeld.

Standpunten

Aan leren en zichzelf ontwikkelen zit geen maximale leeftijdsgrens.
Er moet een levensloopregeling komen waaruit iedere volwassenen het 'leven lang leren' kan financieren.
De basisbeurs moet terugkeren en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven.
De rol van de publieke omroep moet versterkt worden.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!