ONTWIKKELINGS SAMENWERKING

Nederland houdt de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking op het huidige peil. De effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid moet omhoog.

 


 

Nederland handhaaft de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking op het huidige niveau. We geven echter géén geld aan misdadige, corrupte regimes die mensenrechten schenden of terrorisme steunen. Ook landen, organisaties of bedrijven die betrokken zijn bij geweldsconflicten krijgen van Nederland geen financiële steun.

Ontwikkelingshulp moet erop gericht zijn dat de situatie in die landen zo is dat het aantrekkelijk is voor inwoners te besluiten daar te blijven, in plaats van te gaan verhuizen naar Europa.

Internationale samenwerking en afstemming bij noodhulp is vereist. De effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid moet omhoog om de uitgaven te kunnen blijven rechtvaardigen.

Vanuit het perspectief van bijvoorbeeld wonen en onderwijs is Nederland tijdelijk vol. Alleen aan mensen van wie het leven op het spel staat kan opvang worden geboden totdat deze problemen zijn opgelost.

Standpunten

Nederland houdt de uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking op het huidige niveau.
Alleen aan mensen van wie het leven op het spel staat kan opvang worden geboden totdat deze problemen zijn opgelost.
Ontwikkelingshulp moet ervoor zorgen dat inwoners besluiten in hun eigen land te blijven in plaats van te gaan verhuizen naar Europa.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!