WELZIJN

Wie op een positieve manier aan de samenleving kan deelnemen en bijdragen, voelt zich beter. Maatschappelijk aangesloten zijn begint met het aanpakken van laaggeletterdheid en het oplossen van problemen rond communicatie met de overheid. Vereenzaming moet voorkomen worden, bijvoorbeeld door woongemeenschappen te realiseren.

 


 

‘Goed ouder worden’ is hét motto van GOUD. Natuurlijk is het daarbij van groot belang dat men zelf de regie heeft en houdt. Dat begint met op een positieve manier aan de samenleving te kunnen deelnemen en bijdragen. Dat start al ruim voordat je je echt oud voelt of bent. Het is belangrijk actief te blijven en je contacten te onderhouden. Daarnaast is het van belang dat niemand gediscrimineerd wordt. Denk daarbij onder anderen aan ouderen, LHBTIQ+, mensen met een handicap. Niemand moet worden beoordeeld op welke eigenschap dan ook.

Tegenwoordig is van groot belang dat je ook maatschappelijk aangesloten bent. Dat begint met het oplossen van laaggeletterdheid. Maar ook met problemen rond communicatie met de overheid en administratie. GOUD wil daarnaast dat de gemeentelijke ouderencoaches helpen om ouderen digivaardig te maken en te houden. Voor mensen met zeer beperkt inkomen moeten gemeenten gratis tablets en gebruikscursussen ter beschikking stellen. Dit helpt ook om vereenzaming te voorkomen als fysiek contact moeilijk of onmogelijk is.

Zoals ook bij veiligheid is omschreven moeten we vereenzaming voorkomen door niet alleen de woonvormen als woongemeenschappen te realiseren, maar ook door de wijken zo in te richten dat het de samenhang en het omzien naar elkaar bevordert. Te denken valt aan het stimuleren van ontmoetingsplekken in de wijk door flexibele wetgeving. Die ontmoetingsplekken faciliteren eetgelegenheden, bewegingsprogramma’s, gezamenlijk groenonderhoud, alles om de samenhang te bevorderen. Welzijnsorganisaties moeten daar voldoende geld voor krijgen omdat dit preventief werkt voor de doelgroep.

Veel mensen en niet alleen ouderen schrikken van allerlei nutteloze verstoringen van hun welzijn door herrie. We willen daarom alleen nog maar centraal georganiseerd vuurwerk, maar ook het bepreken van overbodig verkeersgeluid. Daarom geen privaat vuurwerk en een maximaal aantal decibel voor het gemotoriseerde verkeer.

Standpunten

Vereenzaming voorkomen door bijvoorbeeld woongemeenschappen te realiseren.
Laaggeletterdheid moet aangepakt worden.
Voorkom problemen rond communicatie met de overheid, en als ze toch ontstaan: los ze op.
Niemand mag gediscrimineerd worden op welke eigenschap dan ook.
Aanpakken van herrie: geen privaat vuurwerk en een maximaal aantal decibel voor het gemotoriseerde verkeer.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!