Algemeen

Ondanks stijgende armoede: ouderen blijven blinde vlek Kabinet

Net als vorig jaar heeft het Kabinet totaal geen oog voor onze ouderen en het goed ouder worden in Nederland. “In de Miljoenennota is er wederom bijna níets te vinden waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de vergrijzing”, concludeert Liane den Haan. “Laat staan dat er iets extra’s voor gepensioneerden gebeurt.”

“De inflatie, energiecrisis, naweeën van de coronapandemie, koopkrachtdaling en groeiende zorgkosten zorgen samen voor toenemende armoede”, stelt Tweede Kamerlid Liane den Haan van de politieke partij GOUD Nederland. “Door het jarenlange gebrek aan indexatie van de pensioenen lopen ouderen kans om – sneller dan ooit tevoren – door de armoedegrens te zakken.”

Hagelschotoplossingen

Het rapport ‘Met te weinig genoegen nemen’ van de Nationale Ombudsman geeft aan dat geen van de financieel kwetsbare ouderen weten waar zij terecht kunnen om hulp te krijgen wanneer zij onder de armoedegrens dreigen te komen. Zij kunnen de juiste hulp ook niet vinden wanneer zij in transitie zijn van het werkende leven naar hun welverdiende AOW of het pensioen.

Liane den Haan: “Het Kabinet kan allerlei hagelschotoplossingen bedenken, maar slechts een aantal daarvan zal deze kwetsbare ouderen bereiken. Helaas vinden wij in de Miljoenennota ook hier geen oplossing voor. Daarom moet er een landelijk meldpunt komen waar iedereen die hulp of advies nodig heeft naartoe kan bellen. Het is een begin van de oplossing. Op dit moment zijn er teveel verschillende instanties en regelingen waar Nederlanders gebruik van kunnen maken. Door deze wirwar aan maatregelen en het gebrek aan vertrouwen in de overheid zijn ouderen, maar ook vele andere mensen, huiverig gebruik te maken van deze regelingen. Of ze weten van het bestaan niet af.”

Een landelijke campagne moet duidelijk maken waar mensen terechtkunnen met hun zorgen en vragen. “Goede communicatie is essentieel om mensen de juiste weg te wijzen naar mogelijke hulp en oplossingen”, aldus Liane den Haan.

Crisisvisie

“Een visie op de steeds ouder wordende samenleving ontbreekt nog altijd volledig bij dit Kabinet”, constateert Liane den Haan, die vorige week haar nieuwe partij GOUD Nederland startte. Waar bij de vorige Miljoenennota een motie van Liane den Haan is aangenomen om dit op te nemen in het regeerakkoord, is dit (wederom) niet gebeurd.

“Het negeren van de demografische ontwikkelingen is je kop in het zand steken. Wonen, goede betaalbare zorg en de arbeidsmarkt zijn cruciale onderdelen waar dit Kabinet geen of nauwelijks een begin van een oplossing voor heeft en het antwoord ligt bijna altijd bij de ouderen.”

“Zorg voor huisvesting voor ouderen in kleine generatiehofjes zodat er doorstroming komt op de woningmarkt”, vervolgt Liane. “Preventie en innovatie kunnen ervoor zorgen dat de zorgkosten minder snel zullen stijgen. Zorg ervoor dat ouderen die willen blijven werken door kunnen gaan, maar zij die willen stoppen, vanwege leeftijd of (mentale) gezondheid, dat ook kunnen. Dit Kabinet is goed in het terugkijken, maar slecht in het leren van gemaakte fouten. Dit Kabinet leeft van crisis naar crisis, maar mist het leiderschap en een meerjarenvisie om ook over de crisis heen te kijken en met langdurige, houdbare en betaalbare oplossingen te komen”, aldus Liane den Haan.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!