Gezondheid

Nieuwe vaccinaties moeten veel sneller beschikbaar zijn

In Nederland duurt het veel te lang voordat een nieuw vaccin beschikbaar komt. In onze buurlanden kunnen patiënten veel eerder over nieuwe vaccins beschikken. “Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om het sneller beschikbaar maken van nieuwe vaccinaties”, aldus Kamerlid Liane den Haan.

Het duurt gemiddeld negen (!) jaar voordat een nieuw vaccin in Nederland op de markt komt. Liane kaartte de (veel) lange weg voordat een nieuw vaccin in Nederland beschikbaar komt voor patiënten aan in een debat met minister Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen. Een eerder aangenomen motie van Liane vraagt om een drastische verkorting van die doorlooptijd. Volgens de staatssecretaris is de tijd van negen jaar al verkort. Maar hoeveel dan?, vroeg Liane hem. “Hoe lang duurt het nu gemiddeld voordat een vaccin na goedkeuring op de markt komt?”

Buurlanden

Liane wees op Duitsland. “Daar is de doorlooptijd van geneesmiddelen in de sluis gemiddeld dertig dagen, in Nederland is dat in plaats van verkort nóg langer geworden: van 500 naar 600 dagen”, gaf het Kamerlid van GOUD aan. Ze wil van de bewindslieden op Volksgezondheid weten hoe dat in onze buurlanden precies zit met het op de markt brengen van nieuwe vaccins.

Vaccins tegen gordelroos

Ook bij vaccins die al een positief advies van de Gezondheidsraad hebben duurt het beschikbaar komen soms lang. “Neem het gordelroosvaccin”, hield Liane de minister en staatssecretaris voor. “In 2019 was er een advies van de Gezondheidsraad, maar de kosten van de twee vaccins voor gordelroos die dan nodig zijn, 350 euro, moet iedereen nog zelf betalen. Dat is natuurlijk voor veel ouderen niet te doen.” Staatssecretaris Van Ooijen gaf eerder aan dat het lijkt dat het vaccin kosteneffectief kan worden aangeboden. “Wat betekent dit nu precies?”, wil Liane weten. “En waarom weet de staatssecretaris dit nu nog niet zeker en wanneer weet hij dat wél?”

 


 

Lees of bekijk hieronder de volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het commissiedebat Medische preventie met minister Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid.

“We horen bijna dagelijks dat de kosten van de gezondheidszorg in Nederland de spuigaten uitlopen. Elke ziekenhuisopname en elke behandeling die we kunnen voorkomen is winst. Vaccinaties kunnen daar een grote rol in spelen. Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om het sneller beschikbaar maken van nieuwe vaccinaties. Vorig jaar is een motie van mij en de heer Heerema heel breed aangenomen waarin we vragen om de tijd die het duurt om een vaccin na goedkeuring op de markt te krijgen drastisch te verkorten. Want het duurt gemiddeld negen jaar.

In de reactie daarop geeft de staatssecretaris aan dat er al veel is verbeterd en die tijd van negen jaar al is verkort. Kan hij dan aangeven hoe lang het nu gemiddeld duurt voordat een vaccin na goedkeuring op de markt komt? En gaat hij dat de komende jaren blijvend monitoren? En is de staatssecretaris al in gesprek geweest met de Gezondheidsraad over hoe de tijd verkort kan worden tussen goedkeuring van het vaccin en het advies van de Gezondheidsraad? De doorlooptijden van geneesmiddelen in de sluis kan bijvoorbeeld in Duitsland in 30 dagen, hier is dat in plaats van verkort, nog langer geworden van 500 naar 600 dagen. Hoe zit dat met het op de markt brengen van nieuwe vaccins in andere landen?

Als er dan eindelijk een advies is van de Gezondheidsraad over de inzet van een vaccin, dan wil je dat het zo snel mogelijk beschikbaar komt voor de juiste doelgroepen. Maar ook dat duurt lang bij sommige vaccins. Een voorbeeld is het gordelroosvaccin. Het advies van de Gezondheidsraad over dit vaccin komt uit 2019. Het vaccin is wel beschikbaar, maar de kosten van de twee vaccins die dan nodig zijn, 350 euro, mag iemand zelf betalen. Dat is natuurlijk voor veel ouderen niet te doen. In de brief van de staatssecretaris geeft hij aan dat het, na gesprekken met het RIVM, erop lijkt dat het vaccin kosteneffectief kan worden aangeboden. Wat betekent dit nu precies? Waarom weet de staatssecretaris dit nu nog niet zeker en wanneer weet hij dat wel?

Dit duurt al echt veel te lang. Gaat het nog lukken voor de voorjaarsnota van dit jaar, zodat er geld begroot kan worden? Elke 60-plusser die dat wil zou zo snel mogelijk gevaccineerd moeten kunnen worden tegen gordelroos. Veel ouderen krijgen er mee te maken en het is ontzettend pijnlijk.

Ook met het voorkomen van hart- en vaatziekten, waaronder beroertes, kunnen we heel veel leed en behandelingen voorkomen. Vorig jaar is een motie van mij aangenomen waarin ik vraag om samen met het veld te onderzoeken hoe ingezet kan worden op beroertepreventie door middel van preventieve opsporing en de inzet van DOAC’s. Kan de staatssecretaris aangeven wat daar de stand van zaken is? Elke dag worden 110 mensen getroffen door een beroerte. Dit moet toch snel te regelen zijn in overleg met het veld?

Tot slot: met behulp van moleculaire diagnostiek kan een kankerpatiënt een optimale diagnose, prognose en een doelgerichte behandeling krijgen. Het Zorginstituut buigt zich al een paar jaar over de implementatie in heel Nederland, maar de besluitvorming hierover gaat erg traag. Ik heb een paar vragen. Ik wil graag van de minister weten hoe hij dit besluitvormingsproces en de concrete implementatie gaat versnellen, zodat elke patiënt die dat nodig heeft deze DNA-analyse kan krijgen. En hoe ziet hij moleculaire diagnostiek in relatie tot het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg van de toekomst, immers een doel van het Integraal Zorgakkoord?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!