Algemeen

Geen ‘peilingenbeleid’ en ‘zwabberbeleid’, maar duidelijkheid!

“Terwijl in ons land veel mensen kopje onder dreigen te gaan, zijn we in de Tweede Kamer alleen maar met onszelf bezig en met peilingen en verkiezingen”, zei Liane den Haan. Ze waarschuwde voor ‘peilingenbeleid’ en ‘zwabberbeleid’, en vroeg om duidelijkheid.

Liane den Haan is de manier waarop in de Tweede Kamer politiek bedreven wordt ‘spuugzat’. “Als mensen naar debatten kijken, zien ze Kamerleden die bezig zijn elkaar af te branden. Die overal tegen zijn en oneliners over de schutting gooien om zoveel mogelijk in de pers te komen. Die elkaar of kabinetsleden te kakken zetten op social media”, zei het Kamerlid van GOUD, terwijl ze zich hardop afvroeg wat Thorbecke hiervan zou vinden als hij dit zou kunnen zien.

Daadkracht en saamhorigheid

Juist nu hebben we daadkracht en saamhorigheid nodig, betoogt Liane bij het debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. “We hadden heel veel van de problemen waarmee we nu geconfronteerd kunnen voorkomen door rekening te houden met de demografische ontwikkelingen. Als je dertig jaar geleden weet dat we gaan vergrijzen in 2020, dan weet je ook dat je een tekort aan huizen hebt. Dan weet je ook dat de zorg onbetaalbaar wordt, dan weet je ook dat de oudedagsvoorziening niet houdbaar blijft.”

Aan zichzelf te wijten

De verkiezingsnederlaag bij Provinciale Staten heeft het kabinet aan zichzelf te wijten, oordeelt Liane. “Want de overheid praat niet met burgers, maar zet ze voor een voldongen feit. Dat is wat mensen boos maakt. De overheid belooft dingen, maar komt ze niet na. Ook dat is wat mensen boos maakt. Er gaat zoveel mis in die communicatie dat mensen het gevoel hebben dat wij als welvarend land in versneld tempo alle zekerheden aan het afbreken zijn.”

Geen getreuzel

Liane vindt dat het kabinet zijn plannen en beleid gewoon moet uitvoeren. Ze gruwt van ‘peilingenbeleid’ en ‘zwabberbeleid’. “We kunnen niet nog meer onduidelijkheid en onzekerheid hebben”, zei ze tegen minister-president Rutte. “Geen getreuzel, maar versnellen en beleid maken voor de langere termijn. Zodat iedereen weet waar we aan toe zijn. Dat we kunnen bouwen en investeren in een toekomst zonder onzekerheid”, aldus Liane.

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan bij het debat over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten met minister-president Rutte.

“Wij bevinden ons hier in het spannendste theater van Nederland waar je eerst naar de toneelschool moet gaan om je werk goed te kunnen doen. Een omgeving waar governance en de bestuurlijke hygiëne volledig zoek is. Met een Eerste Kamer die Tweede Kamer speelt. En een Tweede Kamer die continu op de stoel van de regering wil zitten. Een regering die zaken over de schutting kiepert bij lagere overheden waar ze zelf regie moet nemen en andersom, beslissingen neemt waar juist provincies en gemeenten aan zet zijn.

Als burgers naar debatten kijken zien ze Kamerleden die bezig zijn elkaar af te branden. Die overal tegen zijn en oneliners over de schutting gooien om zoveel mogelijk in de pers te komen. Die elkaar of kabinetsleden te kakken zetten op social media.

Ik zou zeggen wie de schoen past, trekt ‘m aan. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik ben die manier van politiek bedrijven spuugzat! En ik vraag mij wel eens af wat Thorbecke hiervan zou vinden als hij dit zou kunnen aanschouwen.

We hebben daadkracht nodig, we hebben feiten nodig. We hebben saamhorigheid nodig. Want we hebben crisis, op crisis op crisis.

En ja: heel veel van dit soort problemen hadden we kunnen voorkomen door eerder ons huiswerk te doen. Maar ook door rekening te houden met de demografische ontwikkelingen. Als je 30 jaar geleden weet dat we gaan vergrijzen in 2020, dan weet je ook dat je een tekort aan huizen hebt. Dan weet je ook dat de zorg onbetaalbaar wordt, dan weet je ook dat de oudedagsvoorziening niet houdbaar blijft.

Dat betekent dat je een langjarige visie moet hebben en dat je vroeg van te voren moet beginnen met het bedenken van oplossingen. En dat is niet gebeurd. Want de scope van politici is vier jaar. En in die vier jaar zijn we ook het grootste deel bezig met allerlei verkiezingen. En dat telkens voor korte termijn politiek gewin. Dat moet dus echt anders!

Heel veel mensen dreigen kopje onder te gaan in Nederland. En terwijl die mensen dreigen te verdrinken, zijn wij hier in de Tweede Kamer alleen maar met onszelf bezig en lossen we de grote problemen niet op.

De enorme verkiezingsnederlaag heeft het kabinet aan zichzelf te danken. Ik geloof in de goede intentie en zie het harde werk van alle bewindspersonen. Ik heb eigenlijk maar één hoofdvraag aan de minister-president: hoe kan het dat het kabinet met zoveel communicatiemensen en woordvoerders zo slecht communiceert? Met elkaar, met het parlement en vooral met belanghebbenden, met de burgers?

Er gaat zoveel mis in die communicatie dat mensen het gevoel hebben dat wij als welvarend land in versneld tempo alle zekerheden aan het afbreken zijn. Waarom gaan we niet uit van de creativiteit en oplossend vermogen van mensen? De overheid praat niet met de burgers, maar zet ze voor een voldongen feit. Dat is wat mensen boos maakt. De overheid belooft dingen maar komt ze niet na. Dat is wat mensen boos maakt.

En wat mensen nog bozer maakt en wat het vertrouwen in de politiek nog verder doet afnemen is dat als je de verkiezingen verliest en je keldert in de peilingen dat je gaat zeggen dat je het coalitieakkoord wilt gaan openbreken. Als je als gekozen kabinet beleid hebt, dan ga je het gewoon uitvoeren. En dan zou je moeten zeggen Mea Culpa over de manier waarop en de tone of voice. Want dat is echt ondermaats.

Maar geen ‘peilingenbeleid’ en geen ‘zwabberbeleid’, niet nog meer onduidelijkheid en onzekerheid. Geen getreuzel, maar versnellen en beleid voor de langere termijn. Zodat iedereen weet waar we aan toe zijn. Dat we kunnen bouwen en investeren in een toekomst zonder onzekerheid en zonder weer een negatieve verrassing uit de hoge overheidshoed.

Hou je rug recht en laat zien dat je het echt anders gaat doen. Laat je over een aantal jaar niet verrassen door zaken die je nu al aan ziet komen en waar je op moet anticiperen. Of het nu gaat om stikstof, onderwijs, de arbeidsmarkt, de zorg, pensioenen. Anticipeer op zaken die je nu al ziet aankomen met langjarige visies. Zodat iedereen met een gerust hart goed ouder kan worden.

En geloof in mensen. Doe het met elkaar. Samen. Coalitie, oppositie, burgers, belanghebbenden, gewoon met de inhoud aan de slag en zorgen dat je met elkaar oplossingen bedenkt. Dus iedereen hier nu: húp, in die reddingsboot om Nederland echt verder te helpen met visie en daadkracht. Duidelijkheid dus en goudeerlijk zijn over de toekomst!”

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!