Inkomen

Juist vergrijzing biedt oplossingen voor de arbeidsmarkt

Kamerlid Liane den Haan zou tegen alle werkgevers in Nederland willen zeggen: “Neem een oudere werknemer aan! Je krijgt daarmee enorm veel kennis en ervaring in huis.” Want ja, vergrijzing is een van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, weet Liane, “maar de vergrijzing is ook een deel van de oplossing”.

Steeds meer mensen gaan met pensioen en verlaten de arbeidsmarkt. “In die vergrijzing liggen ook oplossingen”, zegt Kamerlid Liane den Haan. “Want nog steeds – zelfs in de huidige krappe arbeidsmarkt – zijn werkgevers huiverig om mensen van boven de vijftig, en vooral van boven de zestig, aan te nemen. Terwijl deze groep zoveel kennis en ervaring heeft!”

Lees verder onder de video

Kansen voor senioren

In het debat met minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg Liane wanneer we de toegezegde Seniorenkansenvisie kunnen verwachten. En ze wees er ook op dat in het zojuist gelanceerde plan ‘Leven lang ontwikkelen’ de oudere werknemer helemaal niet voorkomt. “Hoe wordt scholing en omscholing bij bijvoorbeeld zware beroepen bijtijds ingezet, zodat oudere werknemers met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen en misschien zelfs tot daarna?”, vroeg Liane aan de bewindsvrouw.

Bewustwording over doorwerken na AOW

In haar debatbijdrage ging Liane ook in op haar aangenomen motie waarin wordt gevraagd te onderzoeken hoe doorwerken na de AOW-leeftijd gemakkelijker gemaakt kan worden. “Daar hoort ook bewustwording bij”, zei Liane. “Zowel bij de werkgever als de werknemer. Denk na over wat je wilt doen na je AOW-leeftijd, en heb het er met je werkgever over. En werkgevers kunnen daar naar vragen bij hun medewerker. Misschien wil die wel het werk langzaam afbouwen. Of misschien wil hij of zij andere werkzaamheden doen. Kennelijk wordt dit niet altijd bijtijds besproken met mensen die hun AOW-gerechtigde leeftijd naderen. En dat zou wel goed zijn!”

► Veel animo voor doorwerken na pensioen; maak het bespreekbaar!

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt met minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“We lezen er bijna elke dag over in de krant. In elke sector is een schreeuw om mensen. Een van de oorzaken van deze krapte is de toenemende vergrijzing, mensen gaan met pensioen en verlaten de arbeidsmarkt. Maar in die vergrijzing liggen ook oplossingen. Want nog steeds, met de huidige markt, zijn werkgevers huiverig om mensen van boven de vijftig, en vooral van boven de zestig, aan te nemen. Terwijl deze groep zoveel kennis en ervaring heeft. De seniorenkansenvisie die mij is toegezegd door de minister komt eraan, heb ik vernomen. Kan de minister aangeven wanneer deze visie onze kant op komt? En kan de minister alvast een tipje van de sluier oplichten?

Veel mensen zijn blij wanneer ze eindelijk met pensioen kunnen. Maar we lijken vaak te vergeten dat er ook een groep is die graag wíl blijven werken. Voor mensen die plezier in hun werk hebben en nog fit zijn, is 67 nog best jong om thuis te komen te zitten. Vorige week is een motie van mij en de heer Paternotte aangenomen. Die motie vraagt om te onderzoeken hoe doorwerken na de AOW-leeftijd gemakkelijker gemaakt kan worden én in kaart te brengen wat de drempels zijn. Kunnen we een Kamerbrief krijgen over hoe de minister met deze motie aan de slag gaat en een tijdpad?

Een stukje bewustwording bij zowel werkgever als werknemer speelt hierbij ook een rol. Ik sprak vorige week een dame van wie de moeder net met pensioen was gegaan. Ze werkte bij een gemeentehuis, had veel plezier in haar werk en wilde nog niet stoppen. Maar het was niet in haar opgekomen om dat aan te kaarten bij haar leidinggevende. En die heeft er op zijn beurt misschien helemaal niet bij stilgestaan dat zij wilde doorwerken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die niet in één keer willen stoppen, maar het werk langzaam willen afbouwen. Of misschien andere werkzaamheden willen en kunnen doen. Kennelijk wordt dit niet altijd bijtijds besproken met mensen die hun AOW-gerechtigde leeftijd naderen? Kan de minister daar iets over zeggen?

Ik wil de minister vragen om dit stukje bewustwording bij beide partijen onder de aandacht te brengen en dit bij de uitvoering van de motie ook mee te nemen in het onderzoek naar belemmeringen alsook in de seniorenkansenvisie.

Je leven lang blijven ontwikkelen is ook van enorm belang als je goed inzetbaar wil blijven totdat je stopt met werken. Vorige week is het plan Leven lang ontwikkelen naar de Kamer gestuurd. Ik mis daarin de oudere werknemer. Hoe wordt scholing, en omscholing bij bijvoorbeeld zware beroepen bijtijds ingezet, zodat oudere werknemers met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen en misschien zelfs tot daarna?

Nog te veel mensen van boven de vijftig en zestig zitten ongewild werkloos thuis. Benut dat potentieel, wil ik tegen alle werkgevers in Nederland zeggen. Neem een oudere werknemer aan. Je krijgt hiermee enorm veel kennis en ervaring in huis. Benut die kennis en ervaring om stagiaires en andere jonge werknemers op te leiden. Zorg voor diversiteit op de werkvloer. Want jong en oud = GOUD.

De ouderenambassadeur John de Wolf heeft een aantal jaar geleden heel goed werk gedaan. Hoe denkt de minister erover om een dergelijk project dat bijdraagt aan bewustwording bij werkgevers en werknemers weer op te pakken? Want ja, vergrijzing is één van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, maar de vergrijzing is ook een deel van de oplossing. Laat ervaring werken!”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!