Gezondheid

Vragen over voorbereiding op mogelijke coronagolf

Kamerlid Liane den Haan is lid van de Tijdelijke commissie corona die de voorbereiding doet voor de parlementaire enquête naar het verloop van de coronacrisis in Nederland. “Om die reden vind ik het passend om mij terughoudend op te stellen”, zei Liane en ze stelde daarom alleen een aantal feitelijke vragen.

“Ik wil graag weten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de antivirale middelen. Van het middel Evusheld is in juni een levering binnengekomen. Kan de minister iets zeggen over de grootte van die levering? En wordt het middel nu voorgeschreven bij de patiënten die het nodig hebben? En is er voldoende voor de mensen die het nodig hebben? Wat is de laatste stand van zaken van de onderhandelingen over Paxlovid en Lagevrio? Buurlanden hebben het al, kan de minister aangeven waarom Nederland nog niet?

Mensen met een kwetsbare gezondheid

Graag hoor ik ook wat de laatste stand van zaken is van mijn aangenomen motie waarin ik vraag om de positie van mensen met een kwetsbare gezondheid te borgen in de sectorplannen. Ik zie daarover niets terug in de plannen die de minister naar de Kamer heeft gestuurd. Ook vraag ik in die motie of de plannen worden getoetst op tegengestelde belangen. In hoeverre is dat gebeurd? Kan de minister dit toelichten?

Sectorplan voor de zorg

En er is geen sectorplan voor de zorg. Komt dat nog? Wat is het plan voor deze belangrijke sector zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft?

Hoe staat het met de verpleeghuizen? Corona is daar nooit weggeweest. Personeel loopt op zijn tandvlees. Het ziekteverzuim is hoog. De volgende coronagolf is al begonnen. Wat is het plan voor verpleeghuizen zodat ze deze golf en wellicht nog een volgende deze winter het hoofd kunnen bieden?

Welke communicatiestrategie?

Op de website van het RIVM las ik dat er aandacht wordt gevraagd voor testen, vaccineren en andere basisadviezen nu het aantal besmettingen stijgt. Maar verder hoor ik er erg weinig over. Wat is de communicatiestrategie van de overheid? En welke maatregelen worden daarin meegenomen? Helaas is de vaccinatiebereidheid ook erg laag. Maar de helft van de volwassenen wil een boosterprik halen. Wat gaat de minister doen om de vaccinatiebereidheid te verhogen.”

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!