Gezondheid

Niet ingrijpen op wachtlijsten zorgt voor nog meer oversterfte

Meer dan 100.000 mensen wachten op een operatie en dat aantal neemt maar niet af. “Door ziekenhuizen wordt niet proactief gehandeld om die wachttijd te verkorten”, constateert Tweede Kamerlid Liane den Haan. “Niet de patiënt is leidend, maar het geld dat deze patiënt oplevert.” Ze waarschuwt dat door de uitgestelde zorg de aankomende maanden nog meer oversterfte te verwachten is. Om de wachtlijsten effectief aan te pakken pleit het Kamerlid voor regionale regie.

Sinds corona zijn er lange wachtlijsten bij ziekenhuizen, die ook maar niet korter willen worden. “Er zijn nu ruim 100.000 mensen die wachten op een operatie. Dat zijn 100.000 verschillende, vaak schrijnende, verhalen, uiteenlopend van kleine ingrepen tot levensreddende operaties. Van inhaalzorg is op dit moment geen sprake”, stelt Kamerlid Liane den Haan van de politieke partij GOUD Nederland.

Lees verder onder de video

Ziekenhuizen werken onvoldoende samen

Vanuit de Kamer is er al diverse keren op aangedrongen om deze mensen zo snel mogelijk te helpen voordat de volgende coronagolf weer oplaait. Dat is duidelijk niet gelukt. De Nza concludeert (weer) dat ziekenhuizen onvoldoende samenwerken.

Het geld dat de patiënt oplevert is leidend, niet de patiënt zelf

Liane: “Ziekenhuizen houden de patiënten nog teveel voor zichzelf. Een patiënt levert tenslotte geld op. Er wordt niet proactief geacteerd door ziekenhuizen. Niet de patiënt is leidend, maar het geld dat deze patiënt oplevert. Door de uitgestelde zorg en lange wachtlijsten kunnen we de aankomende maanden nog meer oversterfte verwachten.”

Wachtlijstcoördinator

Bij de begrotingbehandeling van VWS komt Liane met een motie om dit probleem snel aan te pakken. “We kunnen dit alleen doorbreken als er boven alle partijen staande regionale regie komt. Een regionaal regisseur wachtlijsten. Hij of zij moet met alle ziekenhuizen, zorgverzekeraars en zelfstandige behandelklinieken aan de slag om proactief patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen voor hun operatie. Er moet nu echt iets gebeuren. Dit kan zo niet langer”, aldus Liane den Haan. De motie wordt na het herfstreces in stemming gebracht.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!