Welzijn

Een klein gebaar kan het verschil maken, maar niet eenmalig

Meer dan de helft van alle 1,3 miljoen Nederlanders van 75 jaar en ouder zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn liefst 700.000 mensen! Als deze trend zich doorzet, voelen in 2030 méér dan een miljoen 75-plussers in ons land zich eenzaam. Ouderen zijn het vaakst eenzaam, maar ook onder 75-minners is de eenzaamheid groot: liefst één op de tien Nederlanders heeft er last van.

Deze week loopt het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Daaraan doen de meeste gemeenten mee – zij zijn op grond van de Wmo primair verantwoordelijk voor de aanpak van eenzaamheid – en ook veel bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met het actieprogramma wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken door het probleem eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. Dat is mooi. Maar het mag niet blijven bij één week!

Mensen die zich eenzaam voelen moeten verder geholpen worden, bijvoorbeeld door een sociaal netwerk om iemand heen te bouwen. Dan los je het probleem structureel op. Ook geclusterde woonvormen voor ouderen – denk aan generatiehofjes zoals de Knarrenhofjes – zorgen voor minder eenzaamheid. Het kabinet heeft aangegeven met voorrang te willen bouwen voor ouderen, maar in de praktijk is daar helaas nog niets van te merken en komen ouderen wéér op de laatste plaats.

Lees verder onder de video

Samen bewegen en sporten helpt ook tegen eenzaamheid, naast de talloze andere voordelen die het oplevert. Om oudere mensen aan het bewegen te krijgen en te houden, heb ik een voorstel ingediend om beweegtuinen op te zetten. Plekken in een park of plantsoen waar mensen met behulp van toestellen eenvoudige lichamelijke oefeningen kunnen doen. Een beweegtuin is niet alleen een plek om te bewegen, maar ook goed voor het opdoen van sociale contacten. Mijn voorstel is omarmd door de Tweede Kamer, maar ook hier zie ik bij het kabinet – letterlijk en figuurlijk – nog weinig beweging.

Wie eenzaam is, voelt zich niet verbonden. Daar kunnen we echt wel wat aan doen. Deze week gebeurt dat, onder het motto ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’. Maar laten we ook structureel handelen. Want één week per jaar de schijnwerpers op eenzaamheid richten en verder voornamelijk incidentele activiteiten organiseren is geld over de balk smijten. En van eenzaamheid wordt niemand beter!

Liane den Haan
Tweede Kamerlid GOUD Nederland

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!