Het is van belang alles op alles te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen. De nieuwe Seniorenkansenvisie en de Wet gelijke kansen werving en selectie zijn een stap in de goede richting. “Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar, onacceptabel en verwerpelijk”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer.

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem en leeftijdsdiscriminatie staat bovenaan. “Nog vaker dan herkomst is leeftijd een issue”, constateerde Liane den Haan bij het debat over de Wet gelijke kansen werving en selectie in de Tweede Kamer. “Gelukkig gaat het steeds een beetje beter, maar ouderen blijven nog steeds achter als het gaat om het vinden van werk. Het stereotype dat ouderen minder flexibel zouden zijn, en ongemotiveerd en vaker ziek zouden zijn is pertinent onjuist!”

Andere mindset

Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar, onacceptabel en verwerpelijk, benadrukte het Tweede Kamerlid van GOUD. “Daarom is het van belang om alles op alles te zetten om discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen. In de huidige arbeidsmarkt is het zéér onverstandig om geen gebruik te maken van het potentieel van 50-plussers om openstaande vacatures op te vullen. Los van wet- en regelgeving is hierbij ook een andere mindset van werkgevers van belang.”

Dezelfde werkwijze

Een stap in de goede richting zijn de Seniorenkansenvisie die uitgevoerd gaat worden en de nieuwe Wet gelijke kansen werving en selectie. “Ik hoop dat deze instrumenten bijdragen aan een arbeidsmarkt waar discriminatie op welke grond dan ook voorkomen wordt”, zei Liane. Over de Wet gelijke kansen werving en selectie had ze nog wel enkele vragen aan minister Van Gennip en staatssecretaris Van ’t Wout. Zo wil Liane onder meer weten of het ministerie overwogen heeft om een gedragscode, een werkwijze of protocollen op te nemen in de wet en die verplicht te stellen voor bedrijven. “Op die manier gaat elk bedrijf op dezelfde wijze te werk als het gaat om discriminatie bij werving en selectie, maar ook op de werkvloer”, aldus Liane.

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het debat over de Wet gelijke kansen werving en selectie met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Laat ik beginnen met te zeggen dat het mij nog altijd verbaast dat in een land als Nederland, waar ik persoonlijk zo trots ben op onze diverse samenleving, nog steeds gediscrimineerd wordt. En als we het hebben over de arbeidsmarkt staat leeftijdsdiscriminatie bovenaan. Het is een utopie om te denken dat we ooit een samenleving kunnen en zullen zijn zonder discriminatie. En ook vandaag op Internationale vrouwendag lazen we op nos.nl dat het aantal vrouwelijke politici stagneert vanwege vrouwenhaat. Daar kunnen mijn collega’s en ik helaas over meepraten. Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar, onacceptabel en verwerpelijk. En daarom is het van belang om alles op alles te zetten om discriminatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Als het gaat om discriminatie op de arbeidsmarkt is het dan ook goed dat er een wetsvoorstel voorligt dat werkgevers en intermediairs verplicht om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. De Wet zal in ieder geval werkgevers ook bewuster maken van het feit dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet is toegestaan.

Ik heb nog wel een aantal vragen aan de bewindspersoon.

Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd.

Hoe kan de werkgever dat op een goede manier doen? En als de werkgever dit controleert maar blijkt achteraf dat de intermediair bij externe inhuur toch de verplichting niet is nagekomen. Welke sanctie kan de werkgever dan alsnog krijgen?

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. De Inspectie kan ook tussentijds optreden. Als daarna de werkwijze alsnog ontbreekt, kan de Inspectie daarvoor een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Hoe hoog kan dit boete zijn? Waar wordt die boete openbaar gemaakt? Wordt er een soort van register of zwarte lijst bijgehouden die voor eenieder toegankelijk is? En is dat dan ook prominent zichtbaar zodat sollicitanten zelf kunnen kijken of hun potentiele werkgever op deze lijst staat? Kan de minister hier al iets meer over zeggen?

De werkgever kan zelf beleid opstellen ter voorkomen van discriminatie. Enerzijds is dat begrijpelijk omdat elk bedrijf anders is, maar anderzijds laat het ook veel ruimte om er toch onvoldoende aan te doen. Het ministerie ondersteunt desgewenst werkgevers met handleiding en gedragscodes zoals bijvoorbeeld ‘De wegwijzer ongewenst gedrag: Discriminatie op werk’, de ‘Handreiking gedragscode ongewenste omgangsvormen’ en ‘De wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’. Heeft de minister overwogen om bijvoorbeeld een gedragscode, werkwijze of protocollen zelf op te stellen en deze verplicht te stellen voor bedrijven, zodat elk bedrijf op dezelfde wijze te werk gaat als het gaat om discriminatie bij werving en selectie, maar ook op de werkvloer?

Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. En nog vaker dan herkomst is leeftijd een issue. Gelukkig gaat het steeds een beetje beter maar we zien nog steeds dat ouderen achterblijven als het gaat om het vinden van werk. Het stereotype dat ouderen minder flexibel zouden zijn, en ongemotiveerd en vaker ziek zouden zijn is pertinent onjuist.

Daarbij is het in de huidige arbeidsmarkt zeer onverstandig om geen gebruik te maken van het potentieel van 50-plussers om openstaande vacatures op te laten vullen. Los van wet- en regelgeving is hierbij ook een andere mindset van werkgevers van belang.

Als het gaat om vooroordelen qua leeftijd zitten er in de Seniorenkansenvisie zeker haakjes om te werken aan het feit dat leeftijd geen issue meer zou moeten zijn. Kan de minister wellicht aangeven wat de stand van zaken rondom de uitvoering is met betrekking tot de Seniorenkansenvisie.

Ik spreek de hoop uit dat al deze instrumenten bijdragen aan een arbeidsmarkt waar discriminatie op welke grond dan ook voorkomen wordt.”