Welzijn

Werkbezoek hospice: liefdevolle zorg in laatste fase van het leven

Liane den Haan ging op werkbezoek bij ‘bijna-thuis-huis’ De Mantelmeeuw en ze zag hoe in dit hospice liefdevolle zorg wordt gegeven in de laatste fase van het leven.

In Nederland zijn ruim honderdtachtig hospices, huizen waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet meer thuis willen of kunnen wonen goede zorg en aandacht krijgen in een fijne sfeer. In hospices is dag en nacht professionele zorg aanwezig of beschikbaar. Artsen en verpleegkundigen begeleiden de mensen die in een hospice verblijven in hun laatste levensfase met palliatieve zorg. Daarnaast zorgen vrijwilligers voor een fijne, huiselijke sfeer met koffie en thee, met lekkere maaltijden, door voor te lezen of een gezellig praatje te maken. Hospices worden zéér gewaardeerd: gemiddeld met een rapportcijfer van 9,4!

Deskundig geschoolde vrijwilligers

Liane den Haan ging op werkbezoek bij De Mantelmeeuw in Woerden, een zogenaamd ‘bijna-thuis-huis’ waar professionals niet 24 uur per dag aanwezig zijn, maar waar een aantal keer per dag de arts of verpleegkundige langskomt. De stichting waartoe De Mantelmeeuw behoort verzorgt ook vrijwillige terminale thuiszorg in Woerden en omgeving. De aandacht en ondersteuning thuis – ook in woon-zorginstellingen – of in het hospice tijdens de laatste fase van het leven is niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor zijn of haar naasten. De Mantelmeeuw maakt daarbij dankbaar gebruik van deskundig geschoolde vrijwilligers en verpleegkundigen van de thuiszorg.

Prachtig huis

Liane zag met eigen ogen hoe in De Mantelmeeuw liefdevolle zorg wordt gegeven in de laatste fase van het leven. “Het is een prachtig huis, midden in een gezellige woonwijk, met vrijwilligers die elk uur van de dag zorg en aandacht hebben voor de mensen”, stelde Liane vast. Dat is precies wat het Woerdense hospice de bewoners wil geven, waarbij de sleutelwoorden in het werk van de vrijwilligers ‘aandacht’, het ‘er zijn’ en ‘nabijheid’ zijn.

Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers in de terminale zorg zijn vaak niet bekend bij bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen en bij mensen zelf. Vrijwilligers worden pas ingeschakeld als het thuis niet meer vol te houden is of als de mantelzorger al overbelast is. De hospices pleiten daarom voor meer aandacht en meer bekendheid voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. “De mogelijkheid van de inzet van vrijwilligers zou al vroeg bij mensen onder de aandacht gebracht moeten worden en in de hele zorgketen vanzelfsprekend moeten zijn”, aldus Liane.

Financiering

Liane stelde tijdens het werkbezoek vast dat de financiering van dit soort ‘bijna-thuis huizen’ helaas nog niet vanzelfsprekend is. “Er is een kleine subsidie van het Ministerie van VWS, maar die is ontoereikend en groeit niet eens mee met de inflatie”, zegt Liane. “Dat moet anders dus!”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!