Inkomen

Werkloze ouderen komen nog altijd moeilijk aan een baan

Jonge werklozen vinden redelijk snel een nieuwe baan. Voor ouderen zonder werk ligt dat anders: voor hen is het vinden van een nieuwe werkkring nog altijd uiterst lastig. Voor 65-plussers die moeten of nog willen werken, is een nieuwe job vinden haast uitgesloten, blijkt uit cijfers van het CBS.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt telt Nederland nog steeds 350.000 werklozen. Jongeren komen vrij snel aan het werk, blijkt uit recente cijfers van het CBS. Voor ouderen ligt dat anders: met name mensen die ouder zijn dan 65 jaar hebben amper de mogelijkheid een nieuwe werkkring te vinden. Voor hen is de kans dat ze binnen een kwartaal betaald werk vinden zelfs kleiner dan 1 procent.

Kansen vergroten

Het percentage van (minder dan) 1 procent deed ook Liane den Haan de wenkbrauwen fronsen. “Hoe kan dat in deze tijd van grote tekorten aan medewerkers?”, vraagt zij zich af. Samen met Kamer-collega Bart Smals (VVD) vroeg zij aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het inderdaad zo is dat die kans kleiner is dan 1 procent is. “En wat gaat de minister daaraan doen?”, willen de Kamerleden weten.

“De krapte op de arbeidsmarkt is groot, dus juist jong-gepensioneerden die dat graag willen zouden nog een rol moeten kunnen vervullen in het arbeidsproces”, vindt Liane. “Het kabinet zou de kansen voor deze groep moeten vergroten.”

Welke beletselen?

Liane wil ook van de minister weten of bij de groep ouderen persoonsgebonden beletselen – zoals lichamelijke beperkingen in zwaardere beroepen, bijvoorbeeld in de zorg, of het ontberen van de nieuwste kennis en vaardigheden op digitaal gebied – een match met vacatures moeilijker maken. “Als dat zo is, kan daar wellicht iets aan gedaan worden”, meent Liane. “Sowieso wil ik graag weten welke beletselen ertoe leiden dat ouderen moeilijk aan bod komt op de arbeidsmarkt.”

Aansporen

“Voor de krapte op de arbeidsmarkt is het cruciaal de in totaal 3.6 miljoen mensen die niet aan het werk zijn te activeren”, vindt VVD-Kamerlid Bart Smals. “Drie miljoen mensen waren in het laatste kwartaal van 2022 ook niet op zoek naar werk. Ik ben benieuwd hoe de minister hen wil aansporen.”

Arbeidsparticipatie van gepensioneerden

Bart Smals vindt dat er bij de maatregelen die zijn aangekondigd in het arbeidsmarktpakket specifieke aandacht hoort te zijn voor de arbeidsmarktpositie van ouderen. “Ik wil van minister Van Gennip weten hoe de motie over het in kaart brengen van de effecten van afschaffing van nul-urencontracten op de arbeidsparticipatie van gepensioneerden wordt meegenomen in dit verhaal. Die motie, die ik samen met Liane den Haan indiende, is door de Tweede Kamer aangenomen. Liane en ik gaan ervan uit dat de minister de Kamer binnenkort kan informeren over de in kaart gebrachte effecten op de arbeidsparticipatie van ouderen.”

Lees hier de schriftelijke Kamervragen aan minister Van Gennip

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!