Wonen

Voorstellen om meer woonvormen voor ouderen te creëren

De regering moet landelijk monitoren dat woningbouwcoöperaties gezamenlijk zoveel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren, vindt Liane den Haan. Het Kamerlid vroeg ook om te onderzoeken hoe het bouwen van nieuwe woonhofjes voor ouderen kan worden gestimuleerd en versneld.

Liane den Haan heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting al meermaals op het hart gedrukt dat hij alles op alles moet zetten om heel snel zoveel mogelijk passende woonvormen voor ouderen te realiseren. Woningbouw voor ouderen bevordert de doorstroom en kan de woningmarkt van het slot halen. Daarom moet het bouwen voor ouderen de allerhoogste prioriteit krijgen, vindt Liane.

Dementievriendelijke woningen

“Er zijn sowieso veel te weinig geschikte woningen voor ouderen en al helemáál voor mensen met dementie”, stelt Liane. “In 2050 lijden naar schatting 620.000 mensen aan dementie. Dat is een zorg van en een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Het is van belang om ons hier nú al op voor te bereiden en genoeg dementievriendelijke woningen te bouwen. Alzheimer Nederland heeft berekend dat er 11.000 dementievriendelijke woningen per jaar nodig zijn.” In een motie vroeg Liane daarom aan de regering landelijk te monitoren dat woningbouwcoöperaties gezamenlijk zo veel mogelijk dementievriendelijke woningen realiseren.

Hofjes: fijne manier van wonen

Hofjeswoningen worden steeds populairder onder ouderen. In Nederland werden in het verleden vaak hofjes gebouwd voor ouderen – zoals hofje In den Groenen Tuin in Haarlem – maar tegenwoordig haast niet meer. “En dat is jammer, omdat wonen in een hofje een fijne manier van wonen is”, zegt Liane. “Mensen zorgen voor elkaar, het is gezellig én het bespaart ook nog eens zorgkosten.” Liane vroeg daarom aan de regering om te onderzoeken hoe het bouwen van nieuwe hofjes voor ouderen kan worden versneld en gestimuleerd.

Lees verder onder de video

Geen deugdelijke onderbouwing

Minister De Jonge legt in zijn woningbouwopgave vast dat er 290.000 woningen voor ouderenhuisvesting bedoeld zijn. Maar een deugdelijke onderbouwing voor dat aantal ontbreekt, constateert Liane den Haan. Zij verzocht daarom de regering in een motie om een onderbouwing van dat aantal alsnog in kaart te brengen en met de Kamer te delen. “Ouderen spelen een sleutelrol in het toewerken naar een oplossing voor de problemen op de woningmarkt”, benadrukt Liane. “Veel ouderen willen wel verhuizen, maar er is geen passend aanbod. En zoals het er nu naar uitziet, zal dat er in de nabije toekomst ook niet voldoende zijn.”

Alle drie door Liane gepresenteerde moties werden door minister Hugo de Jonge van een positief oordeel voorzien. Op dinsdag 7 maart werden de voorstellen die Liane – samen met enkele collega-Kamerleden – indiende door de Tweede Kamer aangenomen!

Wonen in een hofje heeft grote voordelen

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!