Wonen

Sámen de schouders zetten onder immense woningbouwambities

De uitdagingen in de woningbouw zijn gigantisch. Minister Hugo de Jonge staat voor een immense klus. Die kan alleen geklaard worden als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, betoogt Liane den Haan. “Coalitie én oppositie, we moeten sámen kijken hoe we dit enorme probleem kunnen oplossen!”

We willen dat onze kinderen fijn kunnen wonen als ze straks gaan studeren. We willen dat gezinnen een prettig huis hebben. We willen dat ouderen in een passende, vertrouwde en veilige leefomgeving wonen waar zorg nabij is. En we willen dat wonen voor iedereen betaalbaar is. We willen heel veel, maar het wordt steeds zwaarder om al deze wensen te realiseren. De woningbouw stagneert en de problemen op de woningmarkt worden alsmaar groter.

Kolossale uitdaging

In het debat over de woningbouwambities van Nederland constateerde Kamerlid Liane den Haan dat minister Hugo de Jonge voor een kolossale uitdaging staat. “We moeten sámen de schouders eronder zetten, coalitie én oppositie, om te kijken hoe we dit enorme probleem kunnen oplossen!”

Stikstofvrij bouwen

Liane vroeg naar de stand van zaken bij het stikstofvrij bouwen. “Volgens mij is dat heel goed mogelijk”, zei Liane, “bijvoorbeeld door elektrisch te bouwen. Transport, kranen, shovels, dat zijn de grootste veroorzakers van stikstof in de reguliere bouw. Zij hebben verbrandingsmotoren van waaruit de stikstofuitstoot voornamelijk komt.”

Prefab bouwen

Een andere goede optie is prefab bouwen. “Ook dat is veel minder belastend qua stikstof”, zei Liane, die ook de aanbeveling deed om prefab te bouwen voor ouderenhuisvesting. “Ziet de minister hier kansen als het gaat om toch tempo te houden in het opschalen van woonzorgvormen voor ouderen?”, vroeg Liane aan Hugo de Jonge. “En is de minister voornemens hier op in te zetten? Ik wil de minister echt vragen om alle opties te benutten!”

 


 

De volledige bijdrage van Kamerlid Liane den Haan bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities met minister De Jonge van Volkshuisvesting.

“Stikstof, PFAS, tekort aan bouwmaterialen, tekort aan personeel en enorm gestegen kosten… allemaal redenen waarom de bouwopgave stagneert en het probleem op de woningmarkt groter en groter wordt.

De stikstofcrisis, de woningcrisis, de klimaatcrisis, de crisis op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne versterken elkaar en zorgen voor een web waarin we steeds verder verstrikt dreigen te raken.

En ja, we kunnen nu bijvoorbeeld wel zeggen dat we eerder aan onze Europese verplichtingen rondom stikstof hadden moeten voldoen of eerder naar de demografische ontwikkelingen hadden moeten kijken met betrekking tot de woningmarkt, maar daar hebben we nu niks meer aan.

Deze minister staat voor een enorme uitdaging en wat mij betreft is het hier nodig om, coalitie en oppositie, samen de schouders eronder om te kijken hoe we dit enorme probleem kunnen oplossen.

Want één ding is zeker: Wij willen allemaal dat in Nederland onze kinderen fijn kunnen wonen als ze straks gaan studeren. Wij willen allemaal dat gezinnen een prettig huis hebben om te wonen én hun kinderen groot te brengen. En wij willen ook allemaal dat onze ouderen in een passende, vertrouwde en veilige leefomgeving wonen waar zorg nabij is.

En natuurlijk dat wonen voor eenieder ook betaalbaar is.

Maar de woningmarkt moet dan dus wel van het slot. Je zou overigens bijna denken dat gezien de verkiezingsuitslag een groot deel van Nederland dat niet wil. Maar daar gaan we het dinsdagavond over hebben.

Kan de minister mij vertellen hoe het zit met stikstofvrij bouwen? Ik heb mij laten informeren dat dit heel goed mogelijk is. Bijvoorbeeld door elektrisch te bouwen.

Transport, kranen, shovels, dat zijn de grootste veroorzakers van stikstof in de reguliere bouw. Zij hebben verbrandingsmotoren van waaruit de stikstofuitstoot voornamelijk komt.

Maar een goede optie is ook prefab bouwen. Ook hiervan begrijp ik dat dat veel minder belastend is qua stikstof. In Nijmegen komen er nu, zo heb ik vernomen, 500 woningen modulair en prefab om zo studenten, starters en arbeidsmigranten te huisvesten.

Is het een optie om dit op grootschalige wijze aan te pakken of zitten hier, behalve dat het duurder is, weer andere haken en ogen aan?

Ik lees in de najaarsrapportage Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties dat er gewerkt wordt aan een certificatieregeling voor prefab woningbouwconcepten. Hoe snel kan dit landelijk uitgerold worden?

Ik begrijp dat ze op Bonaire, één van onze gemeenten in Caribisch Nederland, voornamelijk al wel prefab bouwen nu.

Vorige week hebben we het gehad over wonen, zorg en ondersteuning van ouderen. Eén van de belangrijkste fundamenten in de ouderenzorg is huisvesting. Voldoende geschikte, passende en voldoende ouderenhuisvesting zoals 0-trede-woningen, geclusterde woonzorgvormen en bijvoorbeeld hofjes.

We lopen enorm achter en hoe kunnen we verpleegzorg thuis vormgeven als er geen passende huisvesting is? Dit loopt helemaal vast. Welke oplossingen heeft de minister voor dit probleem?

Prefab bouwen in het kader van ouderenhuisvesting is ook mogelijk. Zelfs in woonzorgvormen. Ziet de minister hier kansen als het gaat om toch tempo te houden in het opschalen van woonzorgvormen voor ouderen? Is de minister voornemens hierop in te zetten? En kan hij zijn antwoord toelichten?

Met betrekking tot ouderenhuisvesting had de minister voor het tweede kwartaal 2022 de monitor ouderenhuisvesting toegezegd. Hoe staat het daarmee?

En dan tot slot: we moeten alles op alles zetten en alle mogelijkheden benutten om het bouwen op gang te krijgen. Alleen op die manier kunnen we in ieder geval een groot deel van de woningen gebouwd krijgen. Dus ik wil de minister echt vragen: benut alle opties!”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!