Wonen

Meer woningen voor ouderen haalt woningmarkt van slot

GOUD Nederland kijkt met spanning uit naar het plan ‘Wonen en zorg voor ouderen’ van minister De Jonge dat volgende week (eindelijk!) wordt gepresenteerd. Meer passende woningen voor ouderen kunnen immers de woningmarkt van slot halen. “Minister De Jonge moet nu echt vaart maken met de bouwopgave voor ouderen”, benadrukt Kamerlid Liane den Haan. Want bouwen voor oud is de oplossing voor jong!

We zitten midden in een woningcrisis. Ouderen die uit hun eengezinswoning willen verhuizen naar een woning die meer bij hun wensen past, kunnen nergens heen. Studenten kunnen geen kamer vinden. Starters die geen hulp krijgen van hun ouders kunnen een koopwoning, en vaak ook een huurwoning, wel vergeten.

Daarbovenop komt nog dat er te weinig ambtenaren zijn om de bouwprojecten te ondersteunen, er zijn te weinig bouwmaterialen en te weinig arbeidskrachten om te bouwen. En de zure kers op de taart is de stikstofproblematiek.

Een enorme woningcrisis dus. En ondertussen treuzelt deze minister Hugo de Jonge samen met zijn collega Conny Helder van Langdurige Zorg met het belangrijkste programma van de Nationale Woon- en bouwagenda, namelijk het programma ‘Wonen en zorg voor ouderen’.

Het bouwen van passende woningen voor ouderen zou de woningmarkt van het slot kunnen halen. Dit programma zou al als laatst komen, maar nu is het ook nog uitgesteld tot medio november.

Ik ben eerlijk gezegd verbijsterd. Tijdens de begrotingsbehandeling VWS heb ik aan de minister Helder gevraagd hoe het kan dat dit programma is uitgesteld, en ik wil dat ook van minister De Jonge weten. Hij is tenslotte ‘leading’. Hóe kan dit, wáárom moet dit zo lang duren?

Zijn collegaminister gaf aan dat het te maken had met het meenemen van de opgave aan verpleeghuisplekken in de regieafspraken van deze minister. Het onderbrengen van de bouw van extra verpleegzorgplekken in de reguliere bouwafspraken heeft uiteindelijk tot uitstel geleid. Waarom heeft dit tot vertraging geleid? Had hier niet op geanticipeerd kunnen worden? En kan de minister garanderen dat wij het programma volgende week ontvangen?

Bij de totstandkoming van dit programma lijkt de samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting al niet helemaal soepel te verlopen. Anders was het al lang geregeld. Hoe wordt de samenwerking bij de uitwerking van dit programma vormgegeven? Want er is geen ruimte meer voor vertraging door belabberde samenwerking. Er moet nu, nú gebouwd worden!

Ik wil hierbij een paar voorstellen doen en ik hoor graag wat minister De Jonge daarvan vindt:

1. De nadruk moet liggen op het delen van voordeuren, namelijk het makkelijker maken van woningsplitsing. Ik denk daarbij aan een oudere die in een koop- of huurwoning zit en beneden kan gaan wonen en een jongere boven. Dan kan de oudere in zijn of haar omgeving blijven en er kan een win-winsituatie ontstaan waarbij de oudere de jongere kan helpen met woonruimte. En omgekeerd kan de jongere wellicht de oudere zo nu en dan ondersteunen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. Eerder heeft minister De Jonge al toegezegd aan collega Van Haga van BVNL hiermee aan de slag te gaan. Maar het eerst inventariseren van goede voorbeelden duurt weer zo lang, en de daarmee zorg je niet voor woonruimte voor meer mensen.

2. Het is van belang om snel dubbel zoveel tijdelijke woningen te realiseren. Op dit moment is de woningnood het grootst en dit is de snelste oplossing. Dus in plaats van 15.000 woningen per jaar, 30.000 tijdelijke woningen per jaar. Het moet makkelijker worden gemaakt om dit snel te realiseren.

3. Bouw levensloopbestendige woningen. Achmea en andere partijen berekenden onlangs dat het bouwen van 450.000 levensloopbestendige woningen voor 2040 105.000 zorgbanen scheelt. Vorig jaar is een motie van mij aangenomen waarin ik verzoek om na te streven dat zoveel als nodig nieuwbouwwoningen levensloopbestendig zijn. Hoe staat het hiermee, en wat vindt de minister van de berekeningen van Achmea?

Het is geen gemakkelijke opgave om de woningcrisis op te lossen, maar op dit moment moet de minister roeien met de riemen die hij heeft. Er moet zo snel mogelijk gestart worden met de bouw voor meer passende bouw voor ouderen, dat zou de prioriteit moeten hebben van minister De Jonge!

Inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland voor het Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte. Door omstandigheden kon Liane niet bij het overleg aanwezig zijn. Diverse onderdelen uit de inbreng van Liane zijn in het overleg meegenomen door collega-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21.

 

 

 

 

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!