Gezondheid

Zorg is ook op Caribisch deel van Nederland een zorg

Net als in Nederland zelf is ook in Caribisch Nederland de zorg een zorgenkindje. Er is op de eilanden veel ruimte voor verbetering.

Bij debatten over de zorg wordt het Caribisch deel van Nederland vaak vergeten. “Daarom is het goed dat er nu een apart debat over is”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. “Want er is daar nog veel ruimte voor verbetering.”

Mantelzorgers

Liane vroeg aan staatssecretaris Van Ooijen hoe de kwaliteit van verpleeghuizen in Caribisch Nederland verbeterd wordt. En ze informeerde naar de situatie voor mantelzorgers. Over preventie zei het Kamerlid van GOUD Nederland: “Is er ook aandacht voor bewegen voor ouderen? In Nederland zijn er beweegtuinen, is dat ook een optie op de eilanden? En is er aandacht voor valpreventie op de eilanden? En naast bewegen, welke andere maatregelen gaat hij nemen om overgewicht tegen te gaan?”

 


 

De inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het commissiedebat Caribisch Nederland VWS met staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“We hebben in dit huis veel debatten over de verschillende aspecten van de zorg in Nederland. Het Caribisch deel van Nederland wordt daarbij vaak vergeten. Daarom is het goed dat er nu een apart debat over is. Want er is daar nog veel ruimte voor verbetering. Ik heb een aantal vragen.

Net als hier hebben zien ze op de eilanden ook nu al de gevolgen van de vergrijzing. De staatssecretaris gaat met organisaties toezien op de voorbereiding daarop. Wat houdt die voorbereiding in en wanneer zijn die voorbereidingen gereed?

In de brief uit 2020 van uw voorganger Paul Blokhuis lees ik dat verpleeghuizen zouden worden opgeknapt. In hoeverre is dat gebeurd en wat moet er nog gebeuren vraag ik aan de huidige staatssecretaris. Wat zijn de plannen om de kwaliteit van de verpleeghuizen te verbeteren? En zijn ze voldoende voorbereid op een volgende coronagolf? Ook wil ik van hem weten in hoeverre mensen met een kwetsbare gezondheid onderdeel zijn van het coronabeleid daar? Zijn er antivirale middelen beschikbaar? En zo niet, worden die op korte termijn geregeld?

Net als hier zijn de mantelzorgers daar ook van belang. In de brief uit 2020 over de ouderenzorg lees ik dat de voorganger van de staatssecretaris met openbare lichamen ging regelen dat mantelzorgers worden ontlast via bijvoorbeeld respijtzorg. Wat is hiervan de laatste stand van zaken? Kan hij aangeven wat er in de tussentijd is geregeld voor mantelzorgers?

Er is een enorme schaarste aan zorgpersoneel. Er schijnt vanwege bezuinigingen flink bezuinigd te zijn op de salarissen van personeel. Verder zijn de arbeidsvoorwaarden sowieso slechter dan bijvoorbeeld hier in Nederland waardoor veel zorgpersoneel vertrekt uit Caribisch Nederland. Wat kan daaraan gedaan worden?

Dan preventie. Ik lees in de meest recente brief dat de staatssecretaris inzet op bewegen, en dan vooral op jongeren. En ik snap dat, want jong geleerd is oud gedaan, maar toch wil ik hem vragen of er ook aandacht is voor ouderen? In Nederland zijn er beweegtuinen, is dat ook een optie op de eilanden? We lazen begin deze week dat het aantal valincidenten in Nederland is toegenomen, is er aandacht voor valpreventie op de eilanden? En naast bewegen, welke andere maatregelen gaat hij nemen om overgewicht tegen te gaan? De staatssecretaris verwacht dat de eilanden zelf beleid ontwikkelen op het gebied van alcohol en tabak, op welke termijn liggen die plannen klaar?

Tot slot: ik lees ook in de brief dat er wordt ingezet op tegengaan van kindermishandeling. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar wat is er bekend over ouderenmishandeling in Caribisch Nederland? Ik kan daarover niets vinden.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!