Gezondheid

Zorg die aansluit bij fysieke kenmerken en achtergrond

Liane den Haan pleit ervoor om naast de verschillen tussen mannen en vrouwen ook de culturele achtergrond en de sociaaleconomische situatie mee te nemen bij het leveren van zorg. “De beste zorg betekent zorg die aansluit bij de fysieke kenmerken, achtergrond en voorkeuren in het leven van de individuele patiënt”, aldus Liane.

In een notaoverleg besprak de Tweede Kamer vandaag de initiatiefnota van Lilianne Ploumen (PvdA) over de noodzaak van gendersensitieve zorg. In de nota – die als ondertitel ‘ongelijke behandeling = betere zorg’ heeft – wordt uitgelegd waarom het van belang is om bij zorgverlening de relevante sexe- en genderaspecten in ogenschouw te nemen. Dat levert betere zorg op, stelt Lilianne Ploumen in haar nota.

Gezondheid en welbevinden

Oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jong benadrukte in een reactie op de initiatiefnota het belang van gendersensitieve zorg bij het leveren van zorg, kennisontwikkeling, opleiding en richtlijnontwikkeling. “Ik omarm het idee om daar structureel werk van te maken”, schreef hij in oktober. “Ik ben van mening dat door aandacht te hebben voor gendersensitieve zorg we de zorg kwalitatief beter maken, wat effect heeft op onze gezondheid en welbevinden.”

Meer aandacht

De minister constateerde vorig jaar dat het onderwerp sekse/gender meer aandacht gekregen heeft binnen de brede ontwikkelingen rondom de kwaliteit van zorg. Tijdens de bespreking vandaag dankte Liane den Haan haar collega Lilianne Ploumen en alle mensen die hebben gewerkt aan de totstandkoming van de initiatiefnota. “Het is een nota waar ik op zich zeer gelukkig mee ben en die voorstellen bevat waar we eigenlijk al te lang op wachten”, zei Liane.

Effectieve zorg

Naast het verschil tussen mannen en vrouwen wordt in de nota gemeld dat ook culturele achtergrond en de sociaaleconomische situatie mede de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen bepaalt, stelde Liane den Haan vast. “Ook hierbij spelen sekse- en genderverschillen een grote rol. Ik ben van mening dat ook hier meer kennis moet komen qua zorg en preventie.” Volgens Liane moet er – ook in het betreffende notaoverleg – gesproken worden over het realiseren van de beste zorg voor élke individuele patiënt. “De beste zorg betekent effectieve zorg die aansluit bij de fysieke kenmerken, achtergrond en voorkeuren in het leven van de individuele patiënt.”

Culturele verschillen en geboorteland

“Niet alleen het verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook culturele verschillen en een geboorteland kunnen grote invloed hebben op gezondheid, en vaak zelfs op de kans om een bepaalde aandoening te krijgen”, zei Liane den Haan. Ze kwam met enkele voorbeelden.

• Het risico op HPV-gerelateerde baarmoederhalskanker is onder Surinaams-Nederlandse vrouwen 1,8 keer zo groot als onder autochtone Nederlandse vrouwen.

• Rokers met een Afrikaanse achtergrond hebben vergeleken met andere groepen een grotere kans op longkanker bij hetzelfde aantal sigaretten.

• Maagkanker gerelateerd aan HP-infectie komt vaker voor bij migranten in Nederland, met name bij Turken.

• Voor dikkedarm-, prostaat-, slokdarm- en borstkanker is aangetoond dat patiënten met een hoge sociaaleconomische status langer overleven en met een betere kwaliteit van leven dan patiënten met een lage sociaaleconomische status. Zij krijgen vaker een ingrijpende behandeling gericht op genezing.

In het overleg vroeg Liane den Haan of initiatiefneemster Lilianne Ploumen herkent wat zij hier aangaf. “Vindt mevrouw Ploumen ook dat hier aandacht aan moet worden besteed en zo ja, is er ruimte om dit in de verdere behandeling van de initiatiefnota mee te nemen?”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!