Gezondheid

Druk op de zorg moet verminderen; vier aangenomen voorstellen

De zorg is een zorgenkindje; er moet echt wat gebeuren willen we ook in de toekomst passende en kwalitatief goede zorg blijven leveren. Vier voorstellen van Kamerlid Liane den Haan die kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg zijn door de Tweede Kamer aangenomen!

Er dreigt een gigantisch tekort aan medewerkers in de zorg. Volgens prognoses komen we in Nederland in 2032 meer dan 155.000 zorgmedewerkers tekort. “Veel handelingen die nu gedaan worden door BIG-geregistreerde zorgmedewerkers kunnen ook worden gedaan door medewerkers die geen BIG-registratie hebben”, deed Liane den Haan een handreiking om het tekort enigszins draaglijker te maken. “Modulair opleiden zou daar een oplossing voor kunnen zijn”, zei het Kamerlid van GOUD. “Mensen kunnen dan een deelcertificaat halen en zo de zorg versterken.”

Modulair opleiden

Liane diende het verzoek in om te onderzoeken hoe het modulair opleiden kan worden vormgegeven en ingezet. “Dan kan iedereen die dat wil, dus ook mensen die geen volledige opleiding willen doen, ingezet worden in de zorg!” De motie van Liane werd door de Tweede Kamer aangenomen.

Inzet digitale middelen

Een ander middel om de druk op de zorg te verminderen is het inzetten van digitale middelen. “Die kunnen bijdragen aan het ondersteunen van zorgpersoneel en het terugdringen van de werkdruk”, stelt Liane den Haan. “Maar dan moeten wel alle ouderen die hierbij gebaat zijn toegang hebben tot die digitale middelen. Digitale middelen die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen moeten ook voor mensen met een kleine portemonnee toegankelijk zijn. Ik heb de regering verzocht te onderzoeken hoe we dat kunnen bereiken.” Ook deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen.

Goede woonruimteverdeling

Het is logisch dat het kabinet door het alsmaar toenemende tekort aan zorgpersoneel een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen. “Het is dan echter onwenselijk als er teveel kwetsbare mensen bij elkaar wonen in een gebouw. Dat bemoeilijkt de zorg, en dat wil niemand. Het is daarom belangrijk in te zetten op een goede woonruimteverdeling. Mijn verzoek aan de regering om te bezien hoe ingezet kan worden op woonruimteverdeling en wie die taak op zich gaat nemen is door de Tweede Kamer omarmd. Daar ben ik erg blij mee.”

Medische preventie in Green Deal

Liane legde bij het kabinet ook het verzoek neer te onderzoeken in hoeverre het opnemen van medische preventie in de Green Deal een bijdrage levert aan de verduurzaming en kosteneffectiviteit van de zorg. “In de Green Deal wordt vooral ingezet op leefstijlpreventie”, constateert het Kamerlid. “Medische preventie kan echter óók gunstig uitwerken in het kader van de verduurzaming van de zorg, bijvoorbeeld door vaccins die vervuilende behandelingen kunnen voorkomen. Het is nu nog niet bekend in welke mate de inzet van vaccinaties bijdraagt aan de verduurzaming van de zorg. In het kader van die verduurzaming en de samenredzaamheid is dat wel goed om te weten.” Ook deze vierde motie werd door de Tweede Kamer aangenomen!

 

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!