Gezondheid

Zorgmedewerkers verdienen meer waardering voor hun werk

Medewerkers in de zorg moeten de waardering krijgen die ze verdienen, qua arbeidsvoorwaarden, inspraak en ontwikkelmogelijkheden, zei Kamerlid Liane den Haan tegen minister Helder.

“Er zijn gelukkig verpleeghuizen waar het goed gaat. Waar ze voldoende personeel hebben. Waar personeel zich gewaardeerd voelt. En waar bewoners kwalitatief goede zorg krijgen.” Liane den Haan wees er in de Tweede Kamer op dat zeker niet alles kommer en kwel is in de verpleeghuiszorg. Het Kamerlid sprak de wens uit dat dat voor álle verpleeghuizen in Nederland gaat gelden.

Onvoldoende personeel

“In meer dan de helft van de verpleeghuizen wordt er te weinig gestuurd op kwaliteit en veiligheid”, zei het Kamerlid van GOUD Nederland tegen minister Conny Helder van Langdurige Zorg. “Dat vind ik veel. Dat raakt bewoners en hun familie en dat raakt ook het zorgpersoneel enorm. Het is onmogelijk om goede kwalitatieve zorg te leveren als er onvoldoende personeel is. Door de gigantische werkdruk is behoud van personeel ook een enorme uitdaging. Bijna de helft van de jonge zorgmedewerkers overweegt de zorg te verlaten.”

Achterdeur wagenwijd open

Liane pleitte voor extra aandacht voor jonge medewerkers in de zorg. Zij haken vaak af. “Als de achterdeur wagenwijd openstaat en je ze kwijt bent, is het heel moeilijk om ze weer terug te halen”, zei Liane. “Zorg ervoor dat medewerkers in de zorg de waardering krijgen die ze verdienen, qua arbeidsvoorwaarden, inspraak en ontwikkelmogelijkheden”, was de hartenkreet van Liane.

 

Op de foto: Minister Conny Helder (tweede van rechts), Kamerlid Liane den Haan (links) en vier medewerkers uit de zorg die naar het debat kwamen luisteren.

 


 

De volledige inbreng van Kamerlid Liane den Haan van GOUD Nederland bij het debat over de inzet van personeel in verpleeghuizen.

“Allereerst een compliment aan alle zorgmedewerkers in de verpleeghuizen. Want uit het rapport van de Inspectie blijkt dat het in de meeste verpleeghuizen lukt om bewoners persoonlijke aandacht te geven. En dat in de huidige omstandigheden waarin overal een enorm tekort is aan personeel. Dat is een groot compliment waard.

Maar in meer dan de helft van de verpleeghuizen wordt er te weinig gestuurd op kwaliteit en veiligheid. Dat vind ik veel. Dat raakt mij. Dat raakt bewoners en hun familie en, daar gaat het debat vandaag over, dit raakt ook het zorgpersoneel enorm. En er zitten zelfs nu gepassioneerde zorgmedewerkers op de publieke tribune die er alles aan doen, net als hun collega’s in het land, om zo goed mogelijk kwalitatieve en liefdevolle zorg te verlenen aan hun bewoners.

Het is onmogelijk om goede kwalitatieve zorg te leveren als er onvoldoende personeel is. En door de enorme werkdruk is behoud van personeel ook een enorme uitdaging. Bijna de helft van de jonge zorgmedewerkers overweegt de zorg te verlaten. Kan de minister aangeven wat ze specifiek doet om die jonge groep voor de zorg te behouden? Want als de achterdeur wagenwijd openstaat en je ze kwijt bent, is het heel moeilijk om ze weer terug te halen.

Maar er zijn verpleeghuizen waar het wél goed gaat, waar ze voldoende personeel hebben, waar de achterdeur niet open staat. De minister kent ze vast. Waar personeel zich gewaardeerd voelt. Door de inzet van technologie, door personeel dat thuis problemen heeft en daardoor uitvalt proactief te helpen. Door voldoende doorgroeimogelijkheden en medezeggenschap te creëren. En waar de bewoners de kwalitatief goede zorg krijgen die ze verdienen. Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dit voor al het personeel en de bewoners in de verpleeghuizen werkelijkheid wordt?

En hoe gaan we ervoor zorgen dat medewerkers in de zorg de waardering krijgen die ze verdienen? Qua arbeidsvoorwaarden, inspraak, ontwikkelmogelijkheden. En hoe is het mogelijk dat verplichte scholing in veel gevallen op hun vrije dagen moet plaatsvinden?

We hebben het programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, we hebben de Hoofdlijnenbrief toekomstbestendige arbeidsmarkt Zorg. Maar in 2005 stond er al in het themarapport Ouderenbeleid van deze Kamer dat we enorm zullen gaan vergrijzen, dat we in 2020 schaarste zouden hebben op de arbeidsmarkt in de zorg, dat er ingezet moest worden op wonen en zorg voor ouderen én op technologie om de zorgprocessen te ondersteunen. Ik vraag mij af wat er in de afgelopen 17 jaar mis is gegaan dat we de conclusies van dat rapport nog steeds delen, er al 17 jaar over praten, maar waarom er nog niets is gebeurd.

Onze ouderen en ons zorgpersoneel verdienen echt beter.”

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!