BELASTINGEN

Belastingen moeten eenvoudiger en het toeslagensysteem minder complex. De lasten worden eerlijk verdeeld tussen burger en bedrijven. Van spaargeld en beleggingen wordt het echte rendement belast, niet een fictief rendement.

 


 

Het is belangrijk dat belastingen op een feitelijke grond worden geheven en niet op een fictieve basis. Met het oog op milieueffecten moet gebruik meer worden belast dan bezit.

Er moet een eerlijke verdeling van lasten komen tussen bedrijven en burgers. Arbeid moet aantrekkelijker worden gemaakt door lagere belasting en vervuiling moet beprijsd worden. Bedrijven moeten een eerlijke belasting betalen. Daarom stijgt de vennootschapsbelasting (VPB). Constructies en rulings die belastingontwijking stimuleren moeten voorkomen worden.

Loonbelasting en IB

Het systeem voor loonbelasting en inkomstenbelasting (IB) moet eenvoudig worden gemaakt. Bovendien moet het toeslagensysteem worden vervangen door een minder complex systeem. Overgebleven toeslagen moeten direct aan de belanghebbende (bijv. verhuurder, zorgverzekeraar) worden uitbetaald. (Zie bijv. CAK)

Box 1

Belasting in de eerste schijf wordt verlaagd. De afschaffing van de aftrek op de hypotheekrente kan vanwege de lage rente versnel worden.

Als door de kosten van de coronacrisis de staatschuld boven de 60 procent uitkomt, zal de hoogste schijf voor maximaal vier jaar – of zoveel eerder als de staatschuld weer teruggebracht is naar 60 procent – worden verhoogd.

Box 3

Inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in Box 3. Er moet belasting worden geheven op het feitelijk rendement, niet op een fictief rendement. Dit geldt voor wat betreft bank- en beleggingstegoeden in Nederland.

Indien bovenstaand punt is gerealiseerd, kan dit als inkomen in het schijventarief worden opgenomen. Hierdoor wordt inkomen uit arbeid en vermogen gelijk belast. Eventueel negatieve rendementen zijn aftrekbaar ook door 3 jaars-middeling. (Indien dit niet mogelijk is dan komt er alleen een heffing over gerealiseerde rendementen).

Vennootschapsbelasting

De tweede schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) gaat omhoog.

Milieubelasting

De vervuiler betaalt, maar dit leggen we neer bij producenten. Die worden gestimuleerd om te innoveren.

Doel belastingen

Accijnzen en sommige belastingen (bijvoorbeeld in het kader van het milieu) moeten altijd terugvloeien naar het doel dat men wil bereiken en niet in de algemene middelen vallen om te voorkomen dat succesvol beleid moet worden aangepast als het doel bereikt wordt. Een voorbeeld is het ‘Kwartje van Kok’, ingevoerd vanwege de toenmalige lage brandstofprijs. Verhogen van accijnzen op bijvoorbeeld alcohol en roken moet terugvloeien in de bestrijding en voorlichting, zodat men niet een begrotingsprobleem heeft bij succesvol beleid.

Standpunten

Lasten moeten eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.
In Box 3 moet belasting worden geheven op het feitelijk rendement van sparen en beleggen, niet op een fictief rendement.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!