Welzijn

Mantelzorgers staan nog te vaak in de kou

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg en geven we een compliment aan de circa vijf miljoen mantelzorgers die Nederland telt. “Zo’n dag om mantelzorgers in het zonnetje te zetten is belangrijk, maar eigenlijk zouden we dit elke dag moeten doen”, vindt Liane den Haan. “Want wat zij doen is belangrijk, onvervangbaar én onbetaalbaar.”

“Op de Dag van de Mantelzorg waarderen wij mantelzorgers. Maar waardering, erkenning en kwalitatief goede ondersteuning voor mantelzorgers is 365 dagen per jaar hard nodig”, zegt ook Liesbeth Hoogendijk, directeur van MantelzorgNL. “Wij pleiten voor meer preventie, een formele positie voor mantelzorgers en voor het oormerken van budgetten. Alleen op die manier zorgen we ervoor dat mantelzorgers kunnen blijven zorgen.”

Onbetaalbaar

Over de onbetaalbare mantelzorgers gesproken: zij nemen 70 procent (!) van de zorg voor hun rekening die thuis wordt gegeven. Mantelzorgers verleenden in 2019 voor 22 miljard euro aan zorg, berekende onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van MantelzorgNL.

22 miljard euro besparing op de snel groeiende zorgkosten; de economische waarde van mantelzorgers is gigantisch! Toch gaan we lang niet altijd zorgvuldig en met waardering met mantelzorgers om. Al in 2005 werden er aanbevelingen gedaan om het financieel en organisatorisch aantrekkelijker te maken om mantelzorger te worden. Met die aanbevelingen is helaas weinig gebeurd.

Zorgtaken tijdelijk overdragen

Anderhalf jaar geleden kwam er advies om de respijtzorg, waarbij mantelzorgers hun zorgtaken tijdelijk kunnen overdragen, lokaal beter beschikbaar te maken en meer te laten aansluiten bij de behoeftes van mantelzorgers. Ook die aanbevelingen zijn nog structureel onvoldoende geïmplementeerd. “Daar moet echt verandering in komen”, stelt Liane den Haan. “Daarom pleit ik er in de Tweede Kamer voor dat er in elke gemeente respijtzorg is. En heb ik een motie ingediend om ervoor te zorgen dat er in álle gemeenten logeerzorg mogelijk is voor mensen met dementie. Belangrijk, want op die manier kunnen hun mantelzorgers op adem komen en kunnen ze samen langer thuis wonen.”

Daarnaast moeten er kaders komen voor het geld dat gemeenten krijgen om hun taken goed uit te voeren, waaronder de WMO, waar het ondersteunen van mantelzorgers onder valt. “Het kan wat mij betreft niet zo zijn dat gemeenten geld dat bedoeld is voor hulp aan mantelzorgers doodleuk inzetten om gaten in de begroting te vullen. En dat het aanbod in de ene gemeente totaal anders is dan in de andere. Nu kan het voorkomen dat je verhuist naar een andere gemeente, bijvoorbeeld om dichterbij je kinderen te wonen, en dat je ineens nergens meer terecht kunt omdat de voorzieningen er niet zijn. Laten we dat zo snel mogelijk oplossen en zorgen dat die kaders er voor gemeenten komen”, aldus Liane.

Koester mantelzorgers

We moeten mantelzorgers veel meer ondersteunen. Maak mantelzorg aantrekkelijker en regel dat zwaarbelaste mantelzorgers worden ontlast. Zo voorkomen we uitval, nog verdere stijging van de zorgkosten en toenemende druk op de reguliere zorg. Koester alle mantelzorgers, want ze zijn onmisbaar!

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!